Για το Tierra y Libertad

cropped-map-2.jpg

Παρ’όλο που έχει παρέλθει η εποχή των υπερπόντιων αυτοκρατοριών, η μεταποικιοκρατία εξακολουθεί να είναι μία εποχή σφετερισμού αγαθών και γης, θεσμοποίησης του ρατσισμού, απαξίωσης πολιτισμών και επιβολής άλλων στο όνομα της «ανάπτυξης».  

Στη Λατινική Αμερική η επέλαση του ενεργειακού – εξορυκτικού καπιταλισμού και η ιδεολογική του επιβολή, αρπάζει εδάφη, καταστρέφει οικοσυστήματα, εκτοπίζει κοινότητες. Παράλληλα, όμως, πληθαίνουν και εμπλουτίζονται οι διεργασίες αντίστασης και διεκδίκησης από εκείνους και εκείνες που υφίστανται τις συνέπειες της παραπάνω επίθεσης. Αυτές οι εξελίξεις έχουν διαμορφώσει μεταξύ των κοινωνικών κινημάτων μία νέα παραδοχή: ότι οι αγώνες ενάντια στη λεηλασία της φύσης αποτελούν κοινωνικούς αγώνες και ότι είναι αλληλένδετοι με τους αγώνες για την απελευθέρωση από καταπιεστικές εξουσίες αλλά και από μορφές πολιτισμικής ανισότητας.

Το μωσαϊκό της συλλογικής δράσης είναι πολύ πλούσιο. Ωστόσο, η εικόνα που έχουμε για το λόγο, την πολιτική κουλτούρα και τις δράσεις των τοπικών και περιφερειακών κινημάτων, είναι ελλιπής και οι πληροφορίες που φτάνουν μέχρι εδώ, είναι συχνά αποσπασματικές.

Το Tierra y Libertad αποτελεί ένα εγχείρημα ανάδειξης και καταγραφής της κινηματικής δράσης για τη γη και την ελευθερία, ένα εγχείρημα μεταποικιακής κριτικής και γνωριμίας με την «άλλη» Λατινική Αμερική.