Σχετικά με τη σεξουαλική βία στους αναρχικούς χώρους – Μέρος Β΄

Η στήριξη ενός επιζώντος προσώπου Συνέχεια ανάγνωσης «Σχετικά με τη σεξουαλική βία στους αναρχικούς χώρους – Μέρος Β΄»

Σχετικά με τη σεξουαλική βία στους αναρχικούς χώρους – Μέρος Α΄

Αναπαράγοντας τους μηχανισμούς της κυρίαρχης κουλτούρας

Ακολουθεί μία περίληψη των βασικών σημείων από το πρώτο μέρος του αντίστοιχου κειμένου. Ολόκληρο το φυλλάδιο, θα είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, μετά την ανάρτηση και του δεύτερου μέρους.

Μία σημείωση ως προς τη γλώσσα: αντί να χρησιμοποιούνται οι όροι “θύμα” και “θύτης”, έχουν επιλεγεί οι αντίστοιχοι “επιζών πρόσωπο” και “αυτουργός της βίας”. Συνέχεια ανάγνωσης «Σχετικά με τη σεξουαλική βία στους αναρχικούς χώρους – Μέρος Α΄»